OFICJALNA STRONA MAŁEJ ARMII JANOSIKA

DOTACJE

UNII EUROPEJSKIEJ


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".  
Zadanie pn.: „Pierwsza Płyta Małej Armii Janosika” mające na celu:  Promowanie obszaru Gminy Raba Wyżna, poprzez produkcję i wydanie płyty z kolędami wykonanej przez Małą Armię Janosika z Raby Wyżnej, współfinansowane jest ześrodkówUnii Europejskiej w ramach EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Promowanie obszaru Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji:wydanie płyty z kolędami wykonanej przez Małą Armię Janosika,  promowanie obszaru Gminy Raba Wyżna.

_________________________________________________________________________________________________

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie". 
Zadanie pn.: „Teledysk z okazji obchodów "100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę” mające na celu:  Promowanie obszaru Gminy Raba Wyżna poprzez produkcję teledysku w którym zostanie ukazany patriotyzm połączony z kulturą góralską naszego regionu, współfinansowane jest ześrodkówUnii Europejskiej w ramach EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Promowanie obszaru Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji:teledysk Małej Armii Janosika,  promowanie obszaru Gminy Raba Wyżna.

_________________________________________________________________________________________________„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Zadanie pn.: „Stroje Regionalne dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenia Mała Armia Janosika” mające na celu:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez wyposażenie Stowarzyszenia Mała Armia Janosika w stroje regionalne do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze działania Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy realizowanego w ramach Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wypełnij

Formularz kontaktowy